Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUÁLNĚ: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021/2022

16. 4. 2021

I když bylo naší velkou snahou uspořádat prezenční zápis v sobotu 24. 4., vzhledem k epidemické situaci a aktuálně platným opatřením MŠMT a MZČR proběhne zápis do 1. třídy výhradně dálkovou formou. Moc nás to mrzí, rádi bychom se s našimi novými žáky a jejich rodiči viděli ve škole. Napravíme to v září.

Postupujte podle pokynů níže a nezapomeňte do 28. 4. podat žádost o přijetí.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale vzhledem k epidemické situaci s upuštěním od některých tradičních postupů a pouze dálkovou formou.

V souladu s doporučením MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2021/2022 zakazuje ředitel školy osobní přítomnost dětí ve škole u zápisu.

Zápis bude probíhat pouze formou podání písemné žádosti. Písemnou žádost (Najdete níže v příloze.) je nutné škole doručit v termínu od 1. 4. 2021 do 28. 4. 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  1. poštou,
  2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ Prosiměřice,
  3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Prosiměřice: rq3mrr3),
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail ZŠ Prosiměřice: zs@prosimerice.cz).

 

Ve stejném termínu, tj. od 1. 4. 2021 do 28. 4. 2021, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

  1. vyjádření školského poradenského zařízení,
  2. vyjádření dětského lékaře.

V průběhu května a června 2021 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitele školy ZŠ Prosiměřice o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zahájení školní docházky na ZŠ Prosiměřice, že všechny podané žádosti budou vyřízeny kladně, tzn. ZŠ Prosiměřice přijme všechny zájemce.

 

Příloha: ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Mgr. Jiří Mašek, ředitel ZŠ Prosiměřice