Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deváťáci obhajovali závěrečné práce

19. 5. 2016

Neklamným znamením blížícího se konce školního roku byly ve dnech 17. až 19. května 2016 obhajoby závěrečných ročníkových prací žáků devátého ročníku. Deváťáci se před odbornou komisí a svými spolužáky snažili dokázat, že zvládnou předat získané vědomosti ze zvoleného tématu posluchačům. K vidění byly práce z mnoha předmětů (český jazyk a literatura, přírodopis, zeměpis, hudební výchova, tělesná výchova, informatika, výtvarná výchova, fyzika, dějepis). Všichni obdrželi Osvědčení o obhajobě závěrečné práce.

Nejlepší ze čtyřiceti deváťáků - bylo jich třináct - dostali osvědčení s textem obhájil/-a úspěšně (hodnocení známkou 1), dvacet čtyři žáci pak mohli číst na svém osvědčení obhájil/-a (hodnocení známkami 2, 3, 4), bohužel tři žáci našli tamtéž nápis neobhájil/-a (hodnocení známkou 5).

Porota vyhlásila jako nejlepší práci Moniky Palátové (9. B) na téma Josif V. Stalin. Spolužákům se pak nejvíce líbila práce Lenky Hruškové (9. A) na téma Pozoruhodná místa na Zemi. Obě děvčata obdržela pěkné věcné ceny.

 

URB.