Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

26. 8. 2021

Vzhledem k epidemické situaci a doporučením MŠMT a MZČR nebude škola pořádat slavnostní shromáždění všech žáků školy k zahájení školního roku.

Žáci prvních tříd spolu se svými rodiči se sejdou ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 před vchodem do přístavby, kde pro ně proběhne slavnostní zahájení jejich školní docházky. Poté je třídní učitelky odvedou do tříd i v doprovodu rodičů. Žáci musí být ve společných prostorách vybaveni ochranou úst a nosu (chirurgická rouška nebo respirátor FFP2), ve třídě je povoleno ochranu úst a nosu sejmout. Rodiče musí mít po celou dobu přítomnosti v budově školy respirátor FFP2.

Žáci ostatních ročníků počkají v rozestupech po třídách 1. 9. 2021 v 8.00 na chodníku před hlavním vchodem do školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé a odvedou je do šaten a do tříd. Všichni žáci musí ve společných prostorách školy nosit ochranu úst a nosu (chirurgická rouška nebo respirátor FFP2), sejmout ji mohou až ve třídě.

Pro první školní den budou mít třídní učitelé pro žáky roušky připravené. Podrobnější informace k zahájení školního roku sdělí žákům 2. – 9. ročníku v pondělí třídní učitelé. Všechna hygienická pravidla a opatření připomenou žákům i jejich zákonným zástupcům třídní učitelé 1. 9. 2021.

Na začátku září proběhne screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy určenými pro sebetestování. Žáci se budou sebetestovat ihned po příchodu do školy pod dohledem proškolených pedagogických pracovníků v těchto termínech:

1. 9. 2021           2. – 9. ročník

2. 9. 2021           1. ročník

6. 9. 2021           všechny ročníky

9. 9. 2021           všechny ročníky

 

Mgr. Jiří Mašek, ředitel školy