Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - NOVĚ!

19. 3. 2020

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

V souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021 zakazuje ředitel školy osobní přítomnost dětí ve škole u zápisu.

Zápis bude probíhat pouze formou podání písemné žádosti. Písemnou žádost (Najdete níže v příloze.) je nutné škole doručit v termínu od 1. 4. 2020 do 27. 4. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  1. poštou,
  2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ Prosiměřice,
  3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Prosiměřice: rq3mrr3),
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail ZŠ Prosiměřice: zs@prosimerice.cz).

 

Ve stejném termínu, tj. od 1. 4. 2020 do 27. 4. 2020, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

  1. vyjádření školského poradenského zařízení
  2. vyjádření dětského lékaře.

V průběhu května 2020 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitele školy ZŠ Prosiměřice o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zahájení školní docházky na ZŠ Prosiměřice, že všechny podané žádosti budou vyřízeny kladně, tzn. ZŠ Prosiměřice přijme všechny zájemce.

Mgr. Jiří Mašek, ředitel ZŠ Prosiměřice

Přílohy:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ