Jdi na obsah Jdi na menu
 


Způsob zasílání přihlášek

7. 5. 2020

Aby se žák I. stupně mohl účastnit dobrovolného vzdělávání v budově školy od 25. 5. 2020, je bezpodmínečně nutné zaslat zákonným zástupcem vyplněnou a podepsanou přihlášku (zvlášť dopolední a zvlášť odpolední blok) a zákonným zástupcem vyplněné a podepsané čestné prohlášení nejpozději do 18. 5. 2020.

Pokud nemáte doma možnost tisku, vyzvedněte si vytištěné přihlášky ve škole v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 11.00. (Přijďte k hlavnímu vchodu do školy a zatelefonujte na uvedená telefonní čísla. Zaměstnanec školy vám vytištěné dokumenty přinese.)

Později doručené přihlášky škola nemůže přijmout a žák, který nedoručí zmíněné dokumenty v termínu, nemůže 25. 5. ani později nastoupit ke vzdělávání v budově školy.

Možnosti zaslání dokumentů:

1. e-mailem na školní e-mailovou adresu: zs@prosimerice.cz (Vyplněné a podepsané dokumenty můžete buď oskenovat, nebo pouze vyfotit a poslat jako přílohu e-mailu.),

2. vytištěné, vyplněné a podepsané vhodit do schránky u hlavního vchodu školy.

Na přihlášky doručené po termínu nebude škola brát zřetel.