Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proběhly obhajoby závěrečných prací

7. 6. 2013

Od pondělí 3. června do středy 5. června 2013 probíhalo vyučování v devátém ročníku odlišným způsobem. Žáky čekaly obhajoby jejich závěrečných ročníkových prací, na nichž pracovali od října loňského roku. Každý z nich měl připravenou prezentaci a odbornou porotu ve složení Mgr. Jaroslava Vokurková, Bc. Stanislav Kasík a Mgr. Petr Urbánek se snažil přesvědčit, že vybranému tématu porozuměl a dokáže získané informace předat svým spolužákům.
Na mnoha pracech bylo patrné, že se jejich zpracování žáci poctivě věnovali. Zarmoutí však, když výsledkem celoročního snažení je práce nehotová, málo kvalitní. Někteří dokonce zadanou práci nepřinesli vůbec, ty čeká na konci školního roku ještě kázeňský postih za neplnění školních povinností.
Většina deváťáků nakonec porotu přesvědčila, že na základní škole získali potřebné znalosti, dovednosti a vědomosti, aby během školního roku připravili perfektní závěrečnou práci. Žáci za své práce obdrží známku v daném předmětu. Všichni dostali Osvědčení o obhajobě závěrečné práce. Odborná porota hodnotila práce 45 přítomných deváťáků. Patnáct z nich si odnášelo osvědčení s údajem obhájil úspěšně (práce hodnocené známkou výborně), dvaceti pěti žákům náležel údaj obhájil (práce hodnocené známkami chvalitebně, dobře a dostatečně). Bohužel pět deváťáků obdrželo osvědčení s údajem neobhájil (práce hodnocené známkou nedostatečně).
Naši žáci se s podobnými úkoly na dalších stupních škol budou setkávat poměrně často, proto věříme, že první zkušenost ze základní školy a rady poroty jim pomohou v jejich příštím studiu. Většina deváťáků prokázala, že se podobného úkolu dokážou zhostit úspěšně. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v dalším vzdělávání.

J. Vokurková + URB.