Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proběhly obhajoby závěrečných ročníkových prací

21. 5. 2014

Ve dnech 14. až 16. května 2014 žáci devátého ročníku obhajovali před komisí a svými spolužáky závěrečné ročníkové práce. Komise ve složení Mgr. Jaroslava Vokurková, Bc. Stanislav Kasík a Mgr. Petr Urbánek ohodnotila známkami šestnáct prací z přírodopisu, devět z dějepisu, osm z tělesné výchovy, čtyři ze zeměpisu, po dvou z praktických činností a hudební výchovy a po jedné práci z výtvarné výchovy a informatiky.
Žáci podle kvality zpracování práce a obhajoby obdrželi známky z daného předmětu a osvědčení o obhajobě s trojím hodnocením podle prospěchu:


obhájil/-a úspěšně (hodnocení prospěchu 1=výborný)
obhájil/-a (hodnocení prospěchu 2=chvalitebný, 3=dobrý, 4=dostatečný)
neobhájil/-a (hodnocení prospěchu 5=nedostatečný)


Komise i přihlížející spolužáci mohli zhlédnout mnoho kvalitních a precizně připravovaných prací s poutavým výkladem. Bohužel se objevily i práce, které připravené nebyly a na jejichž autorech bylo patrné, že se k jejich obhajobě nepřipravili. Komise vždy po proběhnutí obhajoby sdělila přednášejícímu výhrady a upozornila jej na chyby, kterých by se měl vyvarovat při zpracování podobných úkolů.


Hodnoceno bylo celkem 43 závěrečných ročníkových prací. Po zasedání komise získali žáci následující hodnocení a osvědčení o obhajobě:
OBHÁJIL/-A ÚSPĚŠNĚ (1) - 15 žáků
OBHÁJIL/-A (2) - 9 žáků
OBHÁJIL/-A (3) - 7 žáků
OBHÁJIL/-A (4) - 7 žáků
NEOBHÁJIL/-A (5) - 5 žáků (z toho 1 žákyně práci vůbec nepřinesla).


Mezi žáky devátého ročníku proběhlo taktéž hlasování o nejlepší ročníkovou práci, ve kterém suverénně zvítězil Daniel Schneider.
Všem, kteří svou práci dokázali obhájit, gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v následném studiu.
Za hodnotící komisi zpracoval:
Mgr. Petr Urbánek